Docent
 

===================================================================

Wim Ruessink doceert orgel (literatuur, kerkelijk orgelspel en improvisatie) in zijn privé-lespraktijk. Ook het musiceren met verstandelijk gehandicapten heeft een plaats in die praktijk.

Als cursusleider en docent (muziekgeschiedenis, muziektheorie, solfège, hymnologie en gemeentezang) was hij verbonden aan de opleiding voor amateur-kerkmusici (KM-III) te Doesburg.

Daarnaast richt hij zich op de vorming en toerusting van kerkelijke gemeenten en groepen. Zo verzorgt hij workshops en lezingen met onderwerpen rond hymnologie, liturgie, componisten en repertoire.

===================================================================